Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 3. 2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom

418/2023

Neuvedené

Mišutka Zdeno

Obec Horný Hričov

9. 3. 2023

Nájomná zmluva - kontajner na textil, obuv a hračky

417/2023

24,00 EUR

Mišutka Zdeno

Obec Horný Hričov

8. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu

416/2023

1 750,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

8. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu

415/2023

3 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

1. 3. 2023

Kúpna zmluva

414/2023

400,00 EUR

Ľubomír Kováčech

Obec Horný Hričov

27. 2. 2023

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

413/2023

5 110,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Horný Hričov

22. 2. 2023

Zmluva o výkone umeleckého diela

412/2023

370,00 EUR

Pavol Holeša

Obec Horný Hričov

22. 2. 2023

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2012

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

9. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

411/2023

80,20 EUR

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

31. 1. 2023

Dodatok

Dodatok č. 2/2023 ku Zmluve 323/2020

691,00 EUR

AQUA REEF PROFESIONAL s.r.o.

Obec Horný Hričov

25. 1. 2023

Dodatok č. 03/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 3/2022

356,00 EUR

Ivana Kozáková

Obec Horný Hričov

25. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp. stravovania

1/2023

5,05 EUR za obed

SLOVTREND, s.r.o.

Obec Horný Hričov

13. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

374

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Horný Hričov

12. 12. 2022

Zmluva o spracovaní a vedení podvojného účtovníctva

410/2022

800,00 EUR

Andrea Sedliaková

Obec Horný Hričov

10. 11. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

408/2022

111,00 EUR plus energie a vodné/stočné

Rebecca Risová ReRis

Obec Horný Hričov

6. 11. 2022

Kúpna zmluva

406/2022

1,00 EUR

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Obec Horný Hričov

2. 11. 2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Hričov

407/2022

17 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Horný Hričov

Obec Horný Hričov

28. 10. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 20.07.2021

4 250,00 EUR

CHIC DESIGN, s.r.o.

Obec Horný Hričov

27. 10. 2022

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

404/2022

46,21 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Obec Horný Hričov

27. 10. 2022

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

403/2022

27,41 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Obec Horný Hričov

21. 10. 2022

Dohoda č. 22/25/010/55 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 ods. 5 písm. "b", ods. 11, § 26 ods. 2 písm. "g" a ďaľších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/25/010/55

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Horný Hričov

6. 10. 2022

Zmuva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy

402/2022

Neuvedené

SSD a.s.

Obec Horný Hričov

6. 10. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

401/2022

250,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Horný Hričov

3. 10. 2022

Zmluva na zabezpečenie stravovania

409/2022

4,75 EUR 5,70 € pre zamestnanca

SLOVTREND, s.r.o.

Obec Horný Hričov

23. 9. 2022

Zmluva o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégií Udržateľného mestského rozvoja "Žilina"

Dodatok č. 1

Neuvedené

Mesto Žilina

Obec Horný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 56