Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

VZN

2023

VZN č. 1/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný

VZN č. 1_2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023_2024 ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 16. 2. 2023

2022

VZN č. 3_2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2023

VZN č. 3_2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 15. 12. 2022

2021

VZN_4_2021 O urceni výšky finančných prostriedkov MŠ ŠJ ŠKD 2022

VZN_4_2021-O-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-MS-SJ-SKD-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,06 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN_3_2021 O miestnom poplatku za rozvoj

VZN_3_2021-O-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 614,47 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021

VZN_1_2021_O-urceni_výšky_fin.prostriedkov_Mš_Šj_Škd_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,5 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN č. 3/2020 Pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce

VZN-č.-3_2020-pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-a-drobnými-odpadmi-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Stiahnuté: 439×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2020

VZN_1_2020_O-urceni_výšky_fin.prostriedkov_Mš_Šj_Škd_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 726,56 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VZN č. 5/2019 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

VZN_5_2019_Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,03 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4/2019 O chove zvierat na území obce Horný Hričov

VZN_4_2019_O-chove-zvierat-na-území-obce-Horný-Hričov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,41 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 3/2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Horný Hričov

VZN_3_2019_O-pravidlách-na-udržiavanie-čistoty-a-ochrany-verejnej-zelene-na-území-obce-Horný-Hričov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,59 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.1 k VZN č. 2_2019 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha-č.1-k-VZN-č.-2_2019-Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,26 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.2 k VZN č. 2_2019 – Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Príloha-č.2-k-VZN-č.-2_2019-Vyúčtovanie-poskytnutej-dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,69 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.3 k VZN č. 2_2019 – Oprávnené a neoprávnené výdavky_nová

Príloha-č.3-k-VZN-č.-2_2019-Oprávnené-a-neoprávnené-výdavky_nová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,17 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2019 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_2_2019-O-podmienkach-poskytovania-dotácií-z-rozpočtu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,69 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2019 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2019

VZN-č.-1_2019_-o-určení-výšky-finančných-prostriedkov-určených-na-prevádzku-a-mzdy-na-dieťa-materskej-školy-a-dieťa-školského-zariadenia-so-sídlom-na-území-obce-na-kalendárny-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 966,67 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VZN č. 4/2018 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2018

VZN_4_2018-O-určení-výšky-finančných-prostriedkov-určených-na-prevádzku-a-mzdy-na-dieťa-materskej-školy-a-dieťa-školského-zariadenia-so-sídlom-na-území-obce-na-kalendárny-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,46 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 3/2018 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN_3_2018_O-poplatkoch-za-znečisťovanie-ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,9 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 2/2018 O elektronickej komunikácií

VZN_2_2018_O-elektronickej-komunikácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,28 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 1. 1. 2018
Zobrazené 1-20 z 60

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria