Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj v obci Horný Hričov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2022.

Obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení:

  1. stavby na bývanie - 3,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 35,- €  za každý, aj začatý  m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú     administratívu - 35,- €  za každý, aj začatý  m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 35,- € za každý, aj začatý  m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
  5. ostatné stavby - 35,- € za každý, aj začatý  m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov obce súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

       f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej   

    infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie              na jej nepriaznivé dôsledky.

Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití :

►  Evidencia Poplatok za rozvoj_k_31.12.2023_Zverejnenie Typ: PDF dokument, Velkosť: 198.24 kB

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie