Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Ivan Hričovský

Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Ivan Hričovský medzi svojimi rodákmi„Práca vždy bola a stále je mojím koníčkom“, tak znie životné krédo tohto hornohričovského rodáka, ktoré dokonale vystihuje jeho osobnosť v pracovnom i súkromnom živote. Ivan Hričovský prišiel na svet v roku 1932, ako jedno z piatich detí Vendelína Hričovského a Petronely Hričovskej rod. Zelníkovej. Rodičia mu už v ranom detstve vložili do vienka lásku k prírode a vášeň pre spoznávanie podmanivého čara rastlinnej ríše, keď popri starostlivosti o domácnosť a gazdovstvo si vždy našli čas priúčať svoje dietky do tajov existencie rastlín, ale tiež príkladmo i chovu včiel. Niet preto divu, že po absolvovaní žilinského gymnázia smerovala jeho ďalšia púť za akademickým vzdelaním do Lednice na Moravě, kde absolvoval štúdium na Fakulte záhradníctva, brnenskej vysokej školy zemědelskej. Po úspešnom zavŕšení vysokoškolského vzdelávania začal v roku 1955 písať úvodnú kapitolu svojej profesionálnej kariéry na šľachtiteľskej stanici v Rajeckých Tepliciach, aby následne zhodnotil svoje prvotné skúsenosti z ovocinárskeho výskumu v Zarieč-Keblove, kde spoločne s manželkou Evou Vakulovou, rodáčkou zo Svederníka, napomáhal pri zrode miestnej výskumno-šľachtiteľskej stanice. Získané vedomosti a bádateľskú zvedavosť zužitkoval tiež pri zakladaní plantáže drobného ovocia v Okoličnom. Riadiace a organizačné schopnosti, ktorými takisto oplýval, zasa naplno uplatnil vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch (1969 – 1977), osobitne však vo funkcii riaditeľa Výskumného ústavu ovocných a okrasných drevín v Bojniciach (1977 - 1989). Postupom času sa z Ivana Hričovského stal jeden z najuznávanejších slovenských odborníkov vo sfére záhradníctva, a preto svoje bohaté skúsenosti a široké poznatky z oblastí ovocinárstva, ekológie záhradníckych plodín a pomológie začal od roku 1989 odovzdávať i študentom vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde pôsobil ako vedúci katedry záhradníctva. Zásluhou nesmierneho úsilia, zanietenosti pre prácu a odbornej zdatnosti získal v roku 1991, ako prvý Slovák v odbore ovocinárstvo, vedecko-pedagogickú hodnosť „profesor“. Významnou mierou prispel tiež k vzniku Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a tak kariérna cesta tohto hornohričovského rodáka je vskutku pozoruhodná, veď zo školy prešiel do praxe a výskumu, aby cez pôsobenie v rôznych funkciách sa znovu vrátil späť do školy, pravda už na opačnú stranu katedry. Domáca i zahraničná verejnosť ho však v prvom rade pozná ako významného pomológa (znalec ovocných stromov) a neúnavného propagátora záhradníctva a ovocinárstva, ktorý v období rokov 1990 - 2010 pôsobil aj vo funkcii predsedu Slovenského zväzu záhradkárov. Na akademickej pôde vychoval množstvo odborníkov, pričom každoročne absolvuje i viacero prednášok a praktických inštruktáží pre širokú verejnosť, či už osobne alebo prostredníctvom rôznych komunikačných médií. Významného spolurodáka si v roku 2008 uctilo aj predstavenstvo obce Horný Hričov, ktoré mu ako prejav uznania udelilo titul „Čestný občan obce Horný Hričov“. V roku 2010 bol Ivan Hričovský ocenený aj prezidentom SR, ktorý mu za jeho celoživotné dielo prepožičal vysoké štátne vyznamenanie „Rad Ľudovíta Štúra“ (II. triedy).

IH medzi svojimi najbližšími.... na svojej milovanej motorke.IH počas vysokoškolského štúdia.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie