Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Starosta obce

 

Ing. Dušan Ďuríček, MBA

 

Funkčné obdobie:

2022 - 2026

2018 - 2022

2014 - 2018

Právomoc:

Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia.

Vykonáva obecnú správu.

Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám.

Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”

 

Biografia:

VZDELANIE

2021-2022, NEWTON University, Brno
Master of Business Administration

2001-2006, Žilinská Univerzita, Žilina
Špecializácia: Manažment a ekonomika podniku

1996-1997, City University Bratislava
Certifikát: Efektívny manažér

1985-1989, SOU strojárske – Kysucké Nové Mesto
Špecializácia: Mechanik nastavovač

 

Pracovné skúsenosti

12/2014 – súčasnosť
Obec Horný Hričov
Pracovná pozícia: Starosta

2012– 12/2014
OTP Banka Slovesko, a.s.
Pozícia: Vzťahový manažér

Náplň práce:
Zabezpečovanie financovania úverovými zdrojmi pre korporátnu klientelu; Zabezpečovanie financovania úverovými zdrojmi pre mestá a obce; Monitoring a kontrola plnenia úverových podmienok; Obchodné stretnutia.

2010 – 09/2011
Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina
Pozícia: Úverový analytik/Odbor úverového rizika

Náplň práce:
Vyhodnocovanie podnikateľských zámerov korporátnej klientely; Na základe hospodárskych výsledkov a vyhodnotenia ich finančnej analýzy, posúdenie vhodnosti poskytnutia úveru; Kontrola bonity klienta, solventnosti klienta; Kontrola a posúdenie prepojenia klienta na iné osoby, kontrola v dostupných databázach či klient nie je dlžníkom voči štátu

2007 – 2010
Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, Žilina
Pozícia: Obchodný manažér/Projektový manažér

Náplň práce:
Poskytovanie ekonomických služieb pre developerské spoločnosti a ďalších obchodných partnerov; Riadenie projektov; Spracovanie podnikateľských zámerov; Spracovanie finančných a ekonomických analýz; Vypracovanie projektov na získanie NFP zo ŠF EU, vrátane analýz a podnikateľského zámeru; Lektorská činnosť v rámci prípravy kapacít na získanie NFP v plánovacom období 2007 – 2013

2005 – 2007
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Pozícia: Zástupca riaditeľa/Projektový manažér

Náplň práce:
Spracovávanie Finančných analýz a Ekonomických analýz potrebných na posúdenie úspešnosti projektov na získanie NFP zo ŠF EU; Vypracovanie podnikateľských zámerov; Vypracovanie Analýz rizík, stanovenie hlavných rizikových oblastí, ohodnotenie ich rizikovosti, určenie preventívnych opatrení na odstránenie alebo zníženie rizík; Výkon funkcie zástupcu riaditeľa

1999-2005
Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, Žilina
Pozícia: Finančný manažér

Náplň práce:
Poskytovanie ekonomických, účtovných a daňových služieb pre 10 stredne veľkých spoločností na základe zmluvného vzťahu.

1997-1999
Sevisbrokers o.c.p., a.s., Žilina
Pozícia: Maklér

Náplň práce:
Nákup a predaj cenných papierov, podielových fondov a realít; Monitorovanie a spracovanie finančných správ a poskytovanie relevantných zistení klientom

1994-1997
Technaco s.r.o., Žilina
Pozícia: Logistický manažér

Náplň práce:
Vedenie a manažovanie logistického tímu, materiálové plánovanie, distribúcia, predaj a nákup tovaru; Riadenie skladových zásob s cieľom optimalizovať pomer medzi výškou tržieb a skladovými zásobami; Riadenie dopravy; Komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi; Aktívne zavádzanie normy ISO 9001

1992-1994
Súbeh viacerých zamestnávateľov VÚRAL Žilina; VŠDS Žilina; NsP Žilina; Klub podnikateľov Žilina

1990 – 1992
Základná vojenská služba Prostějov

1989 – 1992
VÚRAL Žilina
Pozícia: Zámočník

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach

25  ročné skúsenosti v oblasti riadenia, finančníctva 
 

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý

Vodičský preukaz
Skupina: A,B,C,T

Najazdených: cca 700 000 km

Vek 52 rokov

Majetkové priznanie_2022 (1.05 MB)

Majetkové priznanie_2021 (1.05 MB)

Majetkové priznanie_2020 (2.03 MB)

Majetkové priznanie_2019 (2.13 MB)

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie