Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Cenník LaPS

Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbárnici obce Horný Hričov.

 

Cenník palivového dreva na rok 2013

/ len pre podielnikov  LaPS/

/maximálne 5m3 raz za tri roky/

Palivové drevo nepredajné po ťažbe na odvoznom mieste:

-ihličnaté/smrek,jedľa,borovica,smrekovec/

Bez DPH                                     s DPH

7,00 eur                                     8,40 eur /m3

Plus platba za ťažbu podľa dodávateľskej faktúry

-listnaté tvrdé /breza , javor,jaseň,buk,dub/

8,00 eur                                    9,60 eur/m3

Plus platba za ťažbu podľa dodávateľskej faktúry.

-listnaté mäké /osika,topoľ,vŕba,lipa,jejša/

5,00 eur                                     6,00 eur/m3

Plus platba za ťažbu podľa dodávateľskej faktúry

 

Palivový odpad dĺžky od 25 do 75 cm /klátiky/ :

Bez DPH                        S DPH

Ihličnaté:    10,83 eur                    13,00 eur / m3

Listnaté:      13,30 eur                   16,00 eur /m3

Palivo v samovýrobe /len pri čistení plôch na zalesnenie pri uhádzaní/:

Bez DPH                               S DPH

Ihličnaté:       7,50 eur                              9,00 eur/m3

Listnaté:        10,00 eur                          12,00 eur /m3

 

Žrďovina po prerezávke do priemeru 7,5 cm :

Bez DPH                               S DPH

3,30 eur                           4,00 eur /m3

 

Stavebná guľatina po schválení žiadosti výborom LaPS v priemernej cene ponúk odberateľov a len na základe stavebného povolenia.

 

Cenník platí do odvolania. Nakládku a prepravu po odsúhlasení množstva

hospodárom Laps a jedným členom dozornej rady zabezpečuje odberateľ.

Cenník bol schválený výborom LaPS  uznesením zo dňa 26.3.2013

 

V Hornom Hričove 26.3.2013               

Za výbor LaPS Mgr.Gajdošíková Helena

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie