Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 4. 2024

Dodatok č. 2 ku zmluve v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Dodatok č. 2 / 2024

80,00 EUR

FIRE Žilina, s.r.o.

Obec Horný Hričov

11. 4. 2024

Kúpna zmluva

459/2024

935,00 EUR

Slavomír BODIS

Obec Horný Hričov

4. 4. 2024

Dodatok č. 1

01/2024

194,00 EUR

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

3. 4. 2024

Dodatok č. 1

1/2024

207,00 EUR

Rebecca Risová ReRis

Obec Horný Hričov

27. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

458/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Hričov

20. 3. 2024

NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo

457/2024

1,00 EUR

Slovak Parcel Servis, s.r.o.

Obec Horný Hričov

13. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

456/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horný Hričov

6. 3. 2024

Licenčná zmluva

455/2024

200,00 EUR

eSYST s.r.o.

Obec Horný Hričov

28. 2. 2024

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

454/2024

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Horný Hričov

23. 2. 2024

Zmluva o manažmente projektu

453/2024

1 800,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

2. 2. 2024

Kúpna zmluva

452/2024

800,00 EUR

Mišutka Zdeno

Obec Horný Hričov

26. 1. 2024

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

451/2023

780,00 EUR

MP Profit VO, s.r.o.

Obec Horný Hričov

26. 1. 2024

Dodatok č. 4/2024

Dodatok č. 4/2024

516,00 EUR

Ivana Kozáková

Obec Horný Hričov

26. 1. 2024

Dodatok č. 3/2024

Dodatok č. 3/2024

760,00 EUR

AQUA REEF PROFESIONAL s.r.o.

Obec Horný Hričov

18. 1. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve č. 292/2019 o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov

Dodatok č. 1/2024

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Obec Horný Hričov

11. 1. 2024

Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva

450/2024

900,00 EUR

Andrea Sedliaková

Obec Horný Hričov

14. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

449/2023

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Horný Hričov

4. 12. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní audítorských s

1 750,00 EUR

Ing. Mária Kasmanová

Obec Horný Hričov

1. 12. 2023

Zmluva o zabezpečení stravovania

448/2023

4,55 EUR

Gazdzinka s. r. o.

Obec Horný Hričov

29. 11. 2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

Skanska SK a.s.

Obec Horný Hričov

23. 11. 2023

Zmluva o dielo č. 001/2023

447/2023

185 527,31 EUR

Skanska SK a.s.

Obec Horný Hričov

13. 11. 2023

Zmluva č. KB/ZO/2023MKB15240-2 O poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti

446/2023

144,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Horný Hričov

8. 11. 2023

DOHODA č. 23/25/010/18 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 písm. "a" ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. "g" a ďaľších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomici v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

445/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Horný Hričov

6. 11. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Hričov

Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2022 o poskytnutí dotácie

17 635,00 EUR

TJ Horný Hričov

Obec Horný Hričov

3. 11. 2023

Zmluva o zabezpečení štúdia

444/2023

3 600,00 EUR

Central European Education Institute s.r.o.

Obec Horný Hričov

23. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Hričov

001/2023

17 000,00 EUR

TJ Horný Hričov

Obec Horný Hričov

17. 10. 2023

Servisná zmluva

443/2023

55,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horný Hričov

17. 10. 2023

Nájomná zmluva

442/2023

345,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horný Hričov

17. 10. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

441/2023

860,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horný Hričov

16. 10. 2023

DODATOK č. 1 Zmluvy o spolupráci

Dodatok č. 1 K Zmluve o spolupráci

Neuvedené

T+T, a.s.

Obec Horný Hričov

29. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

439/2023

20 622,00 EUR

Viera Bryndziarová

Obec Horný Hričov

27. 9. 2023

Zmluva o nájme

438/2023

90,00 EUR

Michal Čamatej - KLAMZA

Obec Horný Hričov

25. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

437/2023

239,00 EUR

PROGRANT, s. r. o.

Obec Horný Hričov

7. 9. 2023

Kúpna zmluva

436/2023

33 000,00 EUR

Oľga Badová

Obec Horný Hričov

1. 8. 2023

Hromadná licenčná zmluva

435/2023

80,40 EUR

SOZA

Obec Horný Hričov

31. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

434/2023

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Horný Hričov

28. 7. 2023

Zmluva o reklame

433/2023

1 000,00 EUR

UNIASFALT s.r.o.

Obec Horný Hričov

24. 7. 2023

Zmluva o reklmae

432/2023

1 000,00 EUR

ROAD SK, s.r.o.

Obec Horný Hričov

12. 7. 2023

Zmluva o reklame

431/2023

600,00 EUR

Obec Horný Hričov

ASTA, a.s.

30. 6. 2023

Zmluva o reklame

430/2023

200,00 EUR

ISTROFINAL, a.s.

Obec Horný Hričov

30. 6. 2023

Zmluva o reklame

429/2023

800,00 EUR

Vitalo Slovakia s.r.o.

Obec Horný Hričov

30. 6. 2023

Zmluva o reklame

428/2023

2 850,00 EUR

T+T, a.s.

Obec Horný Hričov

27. 6. 2023

Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr

427/2023

Neuvedené

T+T, a.s.

Obec Horný Hričov

2. 6. 2023

Dodatok k zmluve o manažmente projektu

Dodatok č. 1/2023

Neuvedené

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

31. 5. 2023

Zmluva o umeleckom výkone

426/2023

600,00 EUR

Pavol Holeša

Obec Horný Hričov

30. 5. 2023

Dodatok č. 2 zmluvy na zabezpečenie stravovania

2

5,46 EUR

SLOVTREND, s.r.o.

Obec Horný Hričov

29. 5. 2023

Dohoda o ukončení zamestnávateľskej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení

425/2023

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Horný Hričov

24. 5. 2023

Zmluva o vydaní a požívaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

424/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,

Obec Horný Hričov

4. 5. 2023

Zamestnávateľská zmluva

423/2023

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Horný Hričov

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1423 152

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horný Hričov

21. 4. 2023

Dodatok 003- ukončenie zmluvy

Dodatok č. 004/2023

Neuvedené

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

20. 4. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 2

20,00 EUR

KRANKAS s.r.o.

Obec Horný Hričov

13. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

421/2023

110,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Horný Hričov

3. 4. 2023

Protokol o odovzdaní majetku pod stavbami z majetku SR do majetku obcí

03993/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Horný Hričov

14. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 176/2005

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horný Hričov

13. 3. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

419/2023

300,00 EUR

ASTA, a.s.

Obec Horný Hričov

9. 3. 2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom

418/2023

Neuvedené

Mišutka Zdeno

Obec Horný Hričov

9. 3. 2023

Nájomná zmluva - kontajner na textil, obuv a hračky

417/2023

24,00 EUR

Mišutka Zdeno

Obec Horný Hričov

8. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu

416/2023

1 750,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

8. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu

415/2023

3 000,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Horný Hričov

1. 3. 2023

Kúpna zmluva

414/2023

400,00 EUR

Ľubomír Kováčech

Obec Horný Hričov

27. 2. 2023

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

413/2023

5 110,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Horný Hričov

22. 2. 2023

Zmluva o výkone umeleckého diela

412/2023

370,00 EUR

Pavol Holeša

Obec Horný Hričov

22. 2. 2023

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2012

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

9. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

411/2023

80,20 EUR

Ivana Hubočanová

Obec Horný Hričov

31. 1. 2023

Dodatok

Dodatok č. 2/2023 ku Zmluve 323/2020

691,00 EUR

AQUA REEF PROFESIONAL s.r.o.

Obec Horný Hričov

25. 1. 2023

Dodatok č. 03/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 3/2022

356,00 EUR

Ivana Kozáková

Obec Horný Hričov

25. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp. stravovania

1/2023

5,05 EUR za obed

SLOVTREND, s.r.o.

Obec Horný Hričov

13. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

374

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Horný Hričov

12. 12. 2022

Zmluva o spracovaní a vedení podvojného účtovníctva

410/2022

800,00 EUR

Andrea Sedliaková

Obec Horný Hričov

10. 11. 2022

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

408/2022

111,00 EUR plus energie a vodné/stočné

Rebecca Risová ReRis

Obec Horný Hričov

6. 11. 2022

Kúpna zmluva

406/2022

1,00 EUR

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Obec Horný Hričov

2. 11. 2022

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Hričov

407/2022

17 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Horný Hričov

Obec Horný Hričov

28. 10. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 20.07.2021

4 250,00 EUR

CHIC DESIGN, s.r.o.

Obec Horný Hričov

27. 10. 2022

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

404/2022

46,21 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Obec Horný Hričov

27. 10. 2022

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

403/2022

27,41 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Obec Horný Hričov

21. 10. 2022

Dohoda č. 22/25/010/55 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 ods. 5 písm. "b", ods. 11, § 26 ods. 2 písm. "g" a ďaľších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/25/010/55

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Horný Hričov

6. 10. 2022

Zmuva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy

402/2022

Neuvedené

SSD a.s.

Obec Horný Hričov

6. 10. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

401/2022

250,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Horný Hričov

3. 10. 2022

Zmluva na zabezpečenie stravovania

409/2022

4,75 EUR 5,70 € pre zamestnanca

SLOVTREND, s.r.o.

Obec Horný Hričov

23. 9. 2022

Zmluva o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégií Udržateľného mestského rozvoja "Žilina"

Dodatok č. 1

Neuvedené

Mesto Žilina

Obec Horný Hričov

14. 9. 2022

Rámcová dohoda o zabezpečení komunálnych služieb

Dodatok č. 3

Neuvedené

T+T, a.s.

MIKROREGION HRIČOV združenie obcí

20. 7. 2022

2022_07_20 Nelson Services, s.r.o. - Zmluva o sprostredkovaní prístupu k počítačovej sieti Internet

400/2022

Neuvedené

Nelson services sro

Obec Horný Hričov

1. 7. 2022

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia

000/2022

1 000,00 EUR

Milan Jančuch

Obec Horný Hričov

27. 6. 2022

Zmluva o dielo

1/2022

156 197,59 EUR

Skanska SK a.s.

Obec Horný Hričov

20. 6. 2022

Zmluva o reklame

397/2022

400,00 EUR

Obec Horný Hričov

METALIMPEX, s.r.o

20. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017

01/2017

13 000,00 EUR

Obec Horný Hričov

URBACH SK s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.