Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

VZN

2023

VZN č. 1/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný

VZN č. 1_2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023_2024 ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 16. 2. 2023

2022

VZN č. 3_2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2023

VZN č. 3_2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 12. 2022

2021

VZN_4_2021 O urceni výšky finančných prostriedkov MŠ ŠJ ŠKD 2022

VZN_4_2021-O-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-MS-SJ-SKD-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,06 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN_3_2021 O miestnom poplatku za rozvoj

VZN_3_2021-O-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 614,47 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021

VZN_1_2021_O-urceni_výšky_fin.prostriedkov_Mš_Šj_Škd_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,5 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 1. 1. 2021

2020

VZN č. 3/2020 Pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce

VZN-č.-3_2020-pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-a-drobnými-odpadmi-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2020

VZN_1_2020_O-urceni_výšky_fin.prostriedkov_Mš_Šj_Škd_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 726,56 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VZN č. 5/2019 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

VZN_5_2019_Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,03 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4/2019 O chove zvierat na území obce Horný Hričov

VZN_4_2019_O-chove-zvierat-na-území-obce-Horný-Hričov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,41 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 3/2019 O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Horný Hričov

VZN_3_2019_O-pravidlách-na-udržiavanie-čistoty-a-ochrany-verejnej-zelene-na-území-obce-Horný-Hričov-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,59 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.1 k VZN č. 2_2019 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha-č.1-k-VZN-č.-2_2019-Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,26 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.2 k VZN č. 2_2019 – Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Príloha-č.2-k-VZN-č.-2_2019-Vyúčtovanie-poskytnutej-dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,69 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 1. 1. 2019

Príloha č.3 k VZN č. 2_2019 – Oprávnené a neoprávnené výdavky_nová

Príloha-č.3-k-VZN-č.-2_2019-Oprávnené-a-neoprávnené-výdavky_nová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,17 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2019 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_2_2019-O-podmienkach-poskytovania-dotácií-z-rozpočtu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,69 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2019 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2019

VZN-č.-1_2019_-o-určení-výšky-finančných-prostriedkov-určených-na-prevádzku-a-mzdy-na-dieťa-materskej-školy-a-dieťa-školského-zariadenia-so-sídlom-na-území-obce-na-kalendárny-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 966,67 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VZN č. 4/2018 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2018

VZN_4_2018-O-určení-výšky-finančných-prostriedkov-určených-na-prevádzku-a-mzdy-na-dieťa-materskej-školy-a-dieťa-školského-zariadenia-so-sídlom-na-území-obce-na-kalendárny-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,46 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 3/2018 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN_3_2018_O-poplatkoch-za-znečisťovanie-ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,9 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 2/2018 O elektronickej komunikácií

VZN_2_2018_O-elektronickej-komunikácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,28 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 1/2018 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

VZN_1_2018_Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,97 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2018

2017

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

2017-VZN-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,47 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horný Hričov č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Horný Hričov

Všeobecne-záväzné-nariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,75 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2017

2016

2016_01_27_VZN č. 4 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

2016_01_27_VZN-č.-4-O-určení-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-na-plnenie-povinnej-školskej-dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,3 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 27. 1. 2016

2015

2015_12_14_VZN č. 2-Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2015_12_14_VZN-č.-2-Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,77 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 14. 12. 2015

2015_12_14_VZN č. 1 O dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Horný Hričov

2015_12_14_VZN-č.-1-O-dani-z-nehnuteľnosti-o-podmienkach-určovania-a-vyberania-dane-z-nehnuteľnosti-na-území-obce-Horný-Hričov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,66 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 14. 12. 2015

2015_11_24_VZN č. 3 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb

2015_11_24_VZN-č.-3-O-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovaní-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,74 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 24. 11. 2015

2015_04_15_Dodatok č. 1 k VZN č. 4

2015_04_15_Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,35 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 15. 4. 2015

2014

2014_12_10_VZN č. 4 O dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vô

2014_12_10_VZN-č.-3-O-správnych-poplatkoch-a-iných-poplatkoch-na-území-obce-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,47 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 10. 12. 2014

2014_12_10_VZN č. 3 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce

2014_12_10_VZN-č.-3-O-správnych-poplatkoch-a-iných-poplatkoch-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,47 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 10. 12. 2014

2014_12_10_VZN č. 2 Miestne dane, daň za psa

2014_12_10_VZN-č.-2-Miestne-dane-daň-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,53 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 10. 12. 2014

2014_12_10_VZN č. 1 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2014_12_10_VZN-č.-1-Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,06 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 10. 12. 2014

2014_09_11 Poplatky v šk. roku 2014_2015

Poplatky-v-šk.-roku-2014_-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,54 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 14. 9. 2014

2013

2013_12_17_VZN č. 4 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

2013_12_17_VZN-č.-4-O-núdzovom-zásobovaní-pitnou-vodou-v-období-krízovej-situácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,23 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 17. 12. 2013

2013_12_17_VZN č. 2 Daň za psa

2013_12_17_VZN-č.-2-Daň-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,91 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 17. 12. 2013

2013_12_16_VZN č. 1 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2013_12_16_VZN-č.-1-Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,37 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 16. 12. 2013

2013_11_25_VZN č. 3 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce

2013_11_25_VZN-č.-3-O-správnych-poplatkoch-a-iných-poplatkoch-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,5 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 25. 11. 2013

2012

2012_12_17 Poplatky za rok 2013

Poplatky-za-rok-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,23 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 13. 12. 2012

Poplatky v šk. roku 2013_2014

Poplatky-v-šk.-roku-2013_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,95 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2012

2012_12_31_VZN č. 1 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2012_12_31_VZN-č.-1-Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,3 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 31. 12. 2012

2012_12_17_VZN č. 3 Daň za psa

2012_12_17_VZN-č.-3-Daň-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,06 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 17. 12. 2012

2012_12_17_VZN č. 2 O dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Horný Hričov

2012_12_17_VZN-č.-2-O-dani-z-nehnuteľnosti-o-podmienkach-určovania-a-vyberania-dane-z-nehnuteľnosti-na-území-obce-Horný-Hričov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,17 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 17. 12. 2012

2012_12_17_Dodatok č. 1 k VZN č. 8

2012_12_17_Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,19 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 17. 12. 2012

2011_11_14 VZN č. 8 2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ….

VZN-č.-8-2012-o-výške-mesačného-príspevku-za-pobyt-dieťaťa-v-materskej-škole-.....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,74 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2012

2011_11_14 VZN č. 3 2012 Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN-č.-3-2012-Miestne-dane-a-miestny-poplatok-za-komunálny-odpad-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,66 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2012

2012_12_17_Dodatok č. 1 k VZN č. 8 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

2012_12_17_Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-8-o-výške-mesačného-príspevku-za-pobyt-dieťaťa-v-materskej-škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,39 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 17. 12. 2012

2011

2011_12_14 Poplatky za rok 2012

Poplatky-za-rok-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,92 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 12. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 14 O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce

2011_12_14_VZN-č.-14-O-zákaze-prevádzkovania-hazardných-hier-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,88 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 13 Ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

2011_12_14_VZN-č.-13-Ktorým-sa-ustanovujú-podrobnosti-o-organizácii-miestneho-referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,4 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 12 O opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 15 Zák.č. 448 2008 Z. z.

2011_12_14_VZN-č.-12-O-opatrovateľskej-službe-podmienkach-a-postupe-pri-poskytovaní-opatrovateľskej-služby-spôsobe-a-výške-úhrady-za-opatrovateľskú-službu-podľa-§-15-zákona-č.-4482008-Z.-z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,49 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 6 O pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Horný Hričov

2011_12_14_VZN-č.-6-O-pravidlách-povoľovania-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb-na-území-Obce-Horný-Hričov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,7 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 5 o symboloch obce a ich používaní

2011_12_14_VZN-č.-5-o-symboloch-obce-a-ich-používaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,28 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 4 O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v Obci Horný Hričov

2011_12_14_VZN-č.-4-O-označovaní-ulíc-a-iných-verejných-priestranstiev-a-číslovaní-stavieb-v-Obci-Horný-Hričov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,04 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 3 O dani za psa

2011_12_14_VZN-č.-3-O-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,95 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_VZN č. 1 Pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2011_12_14_VZN-č.-1-Pre-nakladanie-s-komunálnym-odpadom-na-území-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,47 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_12_14_Poplatky-na-rok-2012

2011_12_14_Poplatky-na-rok-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,83 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 14. 12. 2011

2011_11_14_VZN č. 10 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Horný Hričov.

2011_11_14_VZN-č.-10-O-určení-miesta-a-času-zápisu-dieťaťa-na-plnenie-povinnej-školskej-dochádzky-v-základnej-škole-ktorej-zriaďovateľom-je-obec-Horný-Hričov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,77 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 14. 11. 2011

2011_11_14_VZN č. 9 O určení miest na vylepovanie volebných plagátov

2011_11_14_VZN-č.-9-O-určení-miest-na-vylepovanie-volebných-plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,1 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 14. 11. 2011

2011_11_14_VZN č. 8 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení

2011_11_14_VZN-č.-8-O-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-škôl-školských-zariadení-a-výchovno-vzdelávacích-zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,06 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 14. 11. 2011

2011_11_14_VZN č. 7 O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám –podnikateľom, občianskym združeniam

2011_11_14_VZN-č.-7-O-podmienkach-poskytovania-dotácií-právnickým-osobám-a-fyzickým-osobám-–podnikateľom-občianskym-združeniam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,24 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 14. 11. 2011

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie