Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Uznesenie VZ LaPS zo dňa 27.6.2021

Uznesenie VZ LaPS zo dňa 27.6.2021

UZNESENIE Z  VALNEHO ZHROMAŽDENIA LESNÉHO A POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBÁRNICI OBCE HORNÝ HRIČOV (ďalej len LAPS) KONANÉHO DŇA  27.6. 2021

Prítomní : 2692 z celkového počtu 3584 hlasov  a na základe splnomocnení  .

Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné

Mandátová komisia : Predseda: Jaroslav  Králik

Členovia:  Bc. Emil  Hričovský,  Marián Badík

Valné zhromaždenie LAPS berie na vedomie:

  1. Správu o činnosti výboru LAPS za r. 2019 – 20
  2. Správu o hospodárení v lesoch a na majetku LAPS za r. 2019- 20
  3. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za r. 2019- 20
  4. Správu Dozornej rady

Valné zhromaždenie schvaľuje :

  1. Rozpočet LAPS pre rok 2021
  2. Ročnú uzávierku
  3. Vyplatenie dividend vo výške 3, /Eur na hlas za roky 2019, 2020
  4. Odmeny pre výbor LAPS a Dozornú radu  a lesnú  stráž  v celkovej čiastke 6 500 Eur

 

Valné zhromaždenie LAPS poveruje výbor LAPS  plnením nasledujúcich úloh:

  1. Pokračovať v úlohách  súvisiacich  s činnosťou  spoločenstva
  2. Pripraviť voľby   na budúce valné zhromaždenie

 

V Hornom Hričove   27.6. 2021

 

Predseda návrhovej komisie: Jaroslav Králik  v.r.

Členovia návrhovej komisie:  Bc. Emil Hričovský v.r., Marián Badík v.r.

Dátum vloženia: 21. 9. 2021 15:02
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 15:03
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie