Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Správa o činnosti ZO JDS 2018-2021

Správa o činnosti ZO JDS 2018-2021

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

 

Konečne po dlhšom období čiastočnej izolácie spôsobenej pandémiou COVID-19, prijatými opatreniami proti jej šíreniu, sa po zlepšení epidemiologického stavu opäť schádzame a veríme, že sa budeme môcť stretávať bez obáv z nákazy.

Dnes na hodnotiacej členskej schôdzi budeme hodnotiť činnosť našej ZO JDS Horný Hričov za uplynulé volebné obdobie, tj. za roky 2018-2022.

Výbor ZO JDS HH pred 4 rokmi dostal Vašu dôveru organizovať našich seniorov a zlepšovať podmienky pre život v dôchodkovom veku. V marci 2022 skončí funkčné obdobie doterajšieho výboru a revíznej komisie, preto Vám na dnešnej hodnotiacej členskej schôdzi predkladá výbor hodnotenie výsledkov za uplynulé obdobie, ale aj návrh na nové podujatia.

Roky 2018 a 2019 sme už hodnotili na každoročných členských schôdzach, a preto pre tieto roky uvedieme iba prehľad najdôležitejších informácií.

Rok 2018

Rok volieb a voľba nového výboru (zloženie: Kazimíra Hallová, predsedkyňa; Janka Vydrová, podpredsedníčka; Mária Filipová, hospodárka; Anna Trajčíková, členka; Ladislav Potočniak, člen) a revíznej komisie (zloženie: Jarmila Ďuríčková, predsedníčka; Margita Kocmánková, členka; Emília Trizuliaková, členka).

Na začiatku roku sa uskutočnila členská schôdza.

V priebehu roku sme uskutočnili alebo zorganizovali tieto akcie:

V druhom štvrťroku sme zorganizovali zájazd na výstavu kvetov a záhradnej techniky v Trenčíne.

Následne sme sa zúčastnili na brigáde organizovanej Obecným úradom v Hornom Hričove pod názvom „Za čistú obec“ (16 členov); členky výboru brigádovali počas tejto akcie pri úprave okolia fontány na námestí obce.

Nasledovala organizácia 9. ročníka športových dní seniorov s heslom „Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami!“ (45 členov a 5 hostí).

A rovnako sme v druhom štvrťroku zvládli zorganizovať tradičnú opekačku „Pod lipami“ (39 členov).

V treťom štvrťrok nasledoval jednodňový rekreačno-ozdravný pobyt v termálnych kúpeľoch Turčianske Teplice (32 členov). Je našim dobrým zvykom aspoň raz do roka dopriať si takýto odpočinok a liečiť si celé telo! Zároveň sa naši 4 členovia zúčastnili na dlhšom 6 dňovom pobyte v kúpeľoch Trenčianske Teplice – na tento pobyt bol uplatnený štátny príspevok vo výške EUR 50 na osobu.

Nadviazali sme zájazdom za krásami Slovenska, tentokrát na Spišský hrad a mesto Levoča. Hrad bola vystavaný v 12. storočí a figuruje na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Levoči sme navštívili kostol sv. Jakuba s unikátnym lipovým oltárom vysokým 18,62m vyrobeným majstrom Pavlom z Levoče v 16. storočí.

Záver roka patril tradičnému adventnému stretnutiu seniorov, ktorý zorganizovala OO JDS Žilina (13 členov), a Mikulášskemu posedeniu v našej klubovni (32 členov).

 

Rok 2019

V priebehu roku sme uskutočnili alebo zorganizovali tieto akcie:

Naše cestovania za krásami Slovenska sme v tomto roku začali autobusovým výletom do Banskej Štiavnice a do Sv. Antona (38 členov). Návštevou Banskej Štiavnice sa nám opäť rozšíril zoznam miest na zozname UNESCO, ktoré boli navštívené našimi členmi.

Aj v tomto v roku sme zopakovali tradíciu rekreačno-kúpeľového pobytu v Turčianskych Tepliciach, ktoré sme navštívili v závere roka.

novembra sa rozzvučali zvony na našej kaplnke na uctenie si pamiatky tých, ktorí sa nevrátili do svojej domoviny, ale padli v nezmyselnej 1. svetovej vojne. Recitácia veršov bola rovnako už tradičnou súčasťou tejto akcie, ktorú poznáme ako „Zvony“.

V tomto roku sme sa ešte dokázali stretnúť k oslave Vianoc a zorganizovali sme posedenie pri vianočnom stromčeku so spievaním kolied (24 členov).

Rok 2020

V januári sme v klubovni uskutočnili prednášku na tému „Pomoc obetiam trestných činov“ a „Desatoro pre bezpečnosť seniorov“ (16 členov).

V pláne činností tohto roku sme samozrejme mali zahrnuté ďalšie akcie a podujatia (brigády, starostlivosť o kvetinové záhony, výlety, ozdravné pobyty a pod.), aby sme sa udržali v dobrom fyzickom aj duševnom zdraví. Bohužiaľ, tieto plány prekazil COVID-19, mnohé podujatia museli byť zrušené, alebo odložené až na obdobie, keď bude epidemiologická situácia priaznivejšia.

Aj z tohto dôvodu bola členská schôdza, pôvodne naplánovaná na mesiac marec, presunutá až na september. Na tejto členskej schôdzi sme schvaľovali Správu o činnosti a tiež sme si pripomenuli 20. výročie založenia ZO JDS HH . Pri tejto príležitosti sme odovzdali ďakovné listy a kvety bývalým a súčasnému predsedovi a tajomníkom ZO, ako poďakovanie za úspešné vedenie organizácie a prácu v prospech seniorov  HH (43 členov).

V júli t.r.  pridelené rekreačné poukazy pre pandémiu Covid 19 našími členmi boli odmietnuté.

V auguste sa vďaka zlepšenej epidemiologickej situácií podarilo zorganizovať tradičnú opekačku (34 členov).

V septembri sme dvakrát brigádovali , najskôr okolo fontánky a kaplnky na námestí, (13 členov) a neskôr okolo  podchodu vedúcého ku kostolu a cintorínu (8 členov), tu sme čistili okolie pri týchto objektoch.

Poslednou akciou v tomto roku boli „Zvony“, kde si 11 členov našej ZO pripomenulo Deň padlých, a to v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Spolu s nami tak spravili tisíce ľudí po celom svete, a je to odozva na výzvu na ukončenie vojny a podpísaní prímeria.

 

Rok 2021

ZO JDS mala aj na tento rok plánovaných  mnoho akcií, chceli sme byť aj v tomto roku aktívni a účasťou na podujatiach sa rozvíjať, no pre núdzový stav vyhlásený vládou Slovenskej republiky a zákaz zhromažďovať sa, bolo od uskutočnenia mnohých akcií upustené.

V tomto roku našej ZO boli pridelené 3 ks rehabilitačno-rekreačných poukazov.,2 ks do Vyšných

Ružbách a 1 ks do Turčianských Teplíc, ktoré boli záujemcom aj pridelené- Emilií a Ignácovi Trizuliakovcom a Emilovi Panákovi .

Aj v tomto roku sme brigádovli pri úprave okolia, a to  už tradične priestor okolo fontánky a kaplnky /12 členov a jeden nečlen/ a dňa 16.9.2021 znovu.

V budúcnosti dúfame, že i naďalej sa budeme môcť stretávať bez obavy z nákazy, veď naši členovia  si aktivity z Plánu činnosti pochvaľujú a tešia sa na ne. Prinášajú nám dobrú náladu a dodávajú životný optimizmus, tak potrebný v tejto zložitej dobe.

„Prvé a jediné, čo pre nás všetkých má byť cieľom, je šťastie ľudského rodu „

/J .A. Komenský /

 

 

V Hornom Hričove dňa 5.3.2022

ZO JDS Horný Hričov             Mgr. Kazimíra Hallová

Dátum vloženia: 8. 3. 2022 0:43
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 0:44
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria