Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027

Registratúrna značka: A-G2

Číslo registratúrneho záznamu: S2022/00277

Dokument :

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027 je zverejnená na internetovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni od 08:00 do 14:00 h osobne na Okresnom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel.č.: 041/7335696

Termín vyvesenia : 12.09.2022                                               Termín zvesenia : 04.10.2022

Dátum zvesenia: 4. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie