Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Uznesenie z VZ LaPS 2022

Uznesenie

UZNESENIE Z  VALNEHO ZHROMAŽDENIA LESNÉHO A POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBÁRNICI OBCE HORNÝ HRIČOV (ďalej len LAPS) KONANÉHO DŇA  1.5. 2022

Prítomní : 2175 hlasov t.j. 61   % z celkového počtu 3584 hlasov

Valné zhromaždenie bolo/ nebolo  uznášania schopné

Mandátová komisia : Predseda: Ing. Tibor Badík

                                      Členovia:  Ing. Peter Marčiš, Marián  Vydra

Valné zhromaždenie LAPS berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti výboru LAPS za r. 2021
 2. Správu o hospodárení v lesoch a na majetku LAPS za r. 2021
 3. Správu o hospodárení  s finančnými prostriedkami za r. 2021
 4. Správu Dozornej rady
 5. Voľbu výboru  spoločenstva a dozornej rady
 6. Voľbu  náhradníkov
 7. ......................................................................................................................
 8. ......................................................................................................................

Valné zhromaždenie schvaľuje :

 1. Rozpočet LAPS pre rok 2022
 2. Ročnú uzávierku
 3. Vyplatenie dividend vo výške 6 /Eur na hlas
 4. Odmeny pre výbor LAPS a Dozornú  radu  a lesnú  stráž  v celkovej čiastke 6 500 Eur
 5. ......................................................................................................................
 6. ......................................................................................................................

 

Valné zhromaždenie LAPS poveruje výbor LAPS  plnením nasledujúcich úloh:

 1. Pokračovať k identifikácii majetku LAPS
 2. Zabezpečiť  registráciu nového výboru  v registri pozemkových  spoločenstiev a na príslušných inštitúciách
 3. Pokračovať v transparentných  výberových konaniach
 4. ......................................................................................................................
 5. ......................................................................................................................

+

 1. ......................................................................................................................
 2. ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

            V Hornom Hričove   1.5.2022

 

Predseda návrhovej komisie: .........................................................................................................

Členovia návrhovej komisie: ............................................................................................................

Dátum vloženia: 19. 7. 2022 20:14
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 7. 2022 20:18
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie