Obec Horný Hričov
ObecHorný Hričov

Správa o činnosti ZO JDS 2022

Správa o činnosti za rok 2022

 Správa o činnosti Základnej organizácie JDS Horný Hričov za obdobie 2022.

Naša výročná schôdza, ktorá sa konala dňa 5.3.2022 doplnila členov výboru našej ZO.  Do výboru boli navrhnuté členky a členovia: Filipová Magdaléna, Trajčíková Anna, Mgr.Potočniak Milan , Králik Jaroslav , Panák Emil. Mgr.Ďuríčková Jarka , Trizuliaková Emília , Kocmánková Margita .Táto kandidátka bola jednohlasne schválená.

Bezprostredne po VČS bolo uskutočnené zasadnutie novozvolených členov výboru za účelom zadelenia jednotlivých funcii.

Do čela organizácie bol zvolený za predsedu Mgr.Potočniak Ladislav , za tajomníka Králik Jaroslav, za  hospodárku p.Filipová  Magdaléna , za členov výboru p. Trajčíková Anna a p.Panák Emil.

Do revíznej komisie za  predsedu p.Mgr.Ďuríčková Jarmila a za členov p.  Kocmánková Margita a Trizuliaková Emília.

Výbor ZO sa v roku 2022 zišiel celkom 8 krát , na svojich zasadnutiach s prevažnou 100% účasťou Prejednával plnenie a plánovanie akcii , ktoré boli  v pláne činnosti v uvedenom roku. Ako aj doplnenie akcii ,podľa možnosti.

Prvé schôdze výboru sa niesli v znamení príprav a realizácii úloh kladených Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov Žilina./nebudem podrobne rozoberať čo všetko sa prejednávalo sústredím sa na hlavne akcie  a podujatia.

V roku 2022 sme realizovali nasledovné akcie:

27.4. Upratovanie  okolo kostola /hrabanie trávnikov a zametanie plôch/zúčastnilo sa 7 členov výboru.

21.5 . Sme zorganizovali športové hry seniorov našej ZO ,súťažilo sa v hode granátom, briketovou loptičkou ,hod bremenom , hod na kôš, kopanie na malú bránku. Súťaž sa niesla v pretekárskom duchu ,čo nás veľmi prekvapilo. Na záver hier sme si spoločne posedeli pri dobrom guláši pripravenom p.Potomským a p. Králikom, kde sme srdečne privítali aj pána starostu našej obce  Ing.Ďuríčka. Účasť 39 členov.

1.6. Sme usporiadali zájazd do kúpeľov Lúčky za účelom pookriatia našich tiel.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na salaši KRAJINKA na občerstvenie a na nákup miestnych výrobkov. Tento zájazd sme si dokonale užili ,nakoľko nám vyšlo krásne počasie .Zúčastnilo sa 29 členov ZO a 4 nečlenovia.

30.7. Sme sa stretli na tradičnej opekačke pri Z-tke ,kde sa môžeme stretnúť a porozprávať v uvoľnenom prostredí a malom občerstvení. Účasť 30 členov.

4.8. Bola výborom zorganizovaná brigáda na námesti za účelom úpravy pomníka pred kaplnkou a v okolo vodníka./účasť 11 členov/

10.8. Sme organizovali návštevu kúpaliska Turčianske Teplice celkovo sa zúčastnilo 23 členov a 7 –mi  boli občania našej obce.

6.9.Sme organizovali exkurziu do výrobne OKRASA Čadca /účasť 15 členov/,kto nevidel výrobu a krásu vianočných ozdôb môže ľutovať. V rámci exkurzie sme prešli pod odborným výkladom sprievodkyne celú  prevádzku od A-po Z.Na záver sme si mohli v ich podnikovej predajni zakúpiť rôzne ozdoby podľa osobného výberu.

28.9. Naša organizácia usporiadala poznávací výlet do Topolčianok  spojený s prehliadkou krásneho zámku s výkladom sprievodkyne ako aj známeho žrebčína. Tento výlet by bol oveľa hodnotnejší, keby nám prialo počasie a boli by sme mohli navštíviť zúbricu  neďaleko Topolčianok a na ceste späť by sme  boli absolvovali prehliadku pešej zóny v meste Kremnica. Účasť 25 členov a 6 spoluobčanov.

8.10. Sme uskutočnili posedenie seniorov pri opekačke  špekačiek v areali Z-tky

za účasti 40 členov našej ZO.

Od nášho Obecného úradu sme dostali novú miestnosť starej pošty ako nový klub našej ZO ,aby sme nemuseli chodiť na akcie hore schodmi. Na presťahovaní zariadenia klubu sme zorganizovali brigádu 3.10.bolo 13 členov a 20.10. 15 členov. Touto cestou by sme chceli poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva a pánovi starostovi , že nám vyšli v ústrety .

25.10. Sa naše členky zúčastnili besedy so žiakmi našej základnej školy, boli by ste prekvapení , čo všetko zaujíma  našu mladšiu generáciu . Na ich otázky s úsmevom a šarmom odpovedali naše členky p. Mgr.Ďuríčková, p. Filipová  p.Vydrová. a p. Trajčíková Anna.

Ako poslednú akciu v roku 2022 sme zorganizovali Mikulášske posedenie seniorov ,ktoré sme uskutočnili 9.12. v našom novom klube. Touto cestou chcem poďakovať za vynikajúce koláčiky a iné dobroty pripravené  členkami našej základnej organizácie. Toto bola posledná akcia roka 2022. Účasť 24 členov.

Chceli sme toho zvládnuť oveľa viac, ale všetci vieme , že bez ochoty a finančných prostriedkov to nie je možné. Pani Filipová bude v správe o hospodárení hovoriť ako a odkiaľ sme ich získali . Preto my dovoľte z tohto miesta poďakovať za finančnú a materialnu pomoc všetkým , ktorí sa o to pričinili,  hlavne Obecnému úradu  našej obce , Urbárnikom obce Horný Hričov , firme SAKER s.r.o , p Hudecovi Petrovi , p. riaditeľke skladov Jednoty,  firme Doprava Hlucháň Miloš a pánovi  Ďuruníkový Róbertovi.

Na záver mi dovoľte poďakovať ,naším členom ,ktorí sa aktívne zapájali a zúčastňovali na uvedených akciach a podujatiach. Nebudem menovať členov výboru a revíznej komisie  našej ZO, ale hlavne radových členov p.Trizuliaka , p.Potomskú , p.Hallovú ,p.Babolovú , p. Šalmíkovú, p.Martinkovú , a p.Kitašovú prepáčte, ak som na niekoho pozabudol .

 Ďakujem za pozornosť.                       Mgr.Potočniak Milan predseda ZO JDS

 

 

Dátum vloženia: 27. 2. 2023 12:26
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2023 12:28
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria